شرکت به پاک


محصولاتی که اکنون در گروه شرکتهای به پاک تولید میشود به شرح زیر است: روغن خام (سویا،کلزا،آفتابگردان وپنبه دانه) ، انواع کنجاله دانه های روغنی ، پروتئین سویا ، لسیتین ، لینتر ، روغن زیتون و کنسرو زیتون


محصولات

شرکت به پاک
ایران
تهران
2188704294